Aktuelt

 

Sosialantropolog Tori Alstad fortalte hva en antropolog arbeider med, og tok for seg mer grundig omkring hva kultur er og noen antydninger om xenofobi. I foredraget sitt presenterte hun viktige begreper og innfallsvinkler som kan være nyttige i det videre arbeidet prosjektet. Etter presentasjonen til Tori jobbet gruppene videre i de ulike...

- For meg handler xenofobi om frykten for det vi ikke kjenner, og er kanskje også en motvilje mot å nærme seg egne fordommer, forteller kunstlærer Linda Jansson Lothe ved Kulturskolen i Ås.

- Jeg mener redsel for det ukjente kommer fra en usikkerhet i seg selv, sier dansekoordinator og dansepedagog Kristine Mari Hansen ved Kulturskolen i Ås. Hun mener redsel for det ukjente kommer fra en usikkerhet i seg selv.

Lukt: Andre dag i Vitenparken utforsket elevene ved Åsgård skole mer i egen frykt og det ukjente, og satte sine evner til å lukte på prøve. Dette forteller pedagog Sigurd Hunstad i Vitenparken Campus Ås.

- Xenofobia er for meg et begrep som relateres til frykt mellom mennesker, en frykt som det blir slått politisk mynt på under kampanjer verden over. Dette forteller pedagog Sigurd Hunstad i Vitenparken som ser fram til å snu xenofobi til xenofili - som er det motsatte av å frykte det som er ukjent.

Pedagogisk leder Aiyana Hudgins i Vitenparken forteller at xenofobia i bunn og grunn handler om bekymring for hvordan det ukjente vil påvirke oss selv.

Smak: Torsdag 11. januar var 48 barn og 4 lærere fra Åsgård skole samlet i Vitenparken til kick-off. Under åpningen av det internasjonale "Xenophobia-prosjektet" deltok også seks elever fra Athen på Skype. Prosjektet" er initiert og ledes av Kulturskolen i Ås i samarbeid med Åsgård skole, Vitenparken i Ås og Galatsi kommune i Athen. Målet med...

Xenofobi er fobi eller frykt for alt som er annerledes. Ordet er sammensatt av de to greske begrepene ξένος (xenos) - som betyr «fremmed» - og φόβος (fobos) - som betyr «fobi». På norsk er xenofobi fremmed-fobi, fremmed-angst, fremmed-frykt, eller avsky for alt som er fremmed eller annerledes.