Om Kunstgruppa

31.12.2017

Målsettingen med gruppearbeidet innen visuell kunst er å forhåpentligvis å skape en bevissthet omkring elevenes egne holdninger og handlinger. Som del av undervisningen skal elevene arbeide med hvordan de kan uttrykke ulike begreper og stemninger visuelt, uten ord. Et av målene med opplegget er å vise at kunsten kan være med å bygge broer og skape økt forståelse, og synliggjøre gleden ved å skape noe betydningsfullt i samspill med hverandre.

Gruppen visuell kunst kommer til å jobbe med tredimensjonale ting for å nærme seg begrepet xenofobi.Veien blir til mens vi går og vi ønsker å se hva som skjer i prosessen med barna.  

Dette er kunstgruppa