Galatsi kommune (Athen)

30.12.2017

Galatsi kommune i Athen i Hellas er partner i prosjektet HAV Europa, og ledelsen har valgt ut Grunnskole nr 3 i Galatsi som samarbeidende skole i dette prosjektet. Under prosjektperioden vil de norske og greske elevene kommunisere via Skype. Intensjonen er at også de greske elevene deltar i forestillingene i Ås via digitale hjelpemidler.