Møt Linda Jansson Lothe

28.01.2018

- For meg handler xenofobi om frykten for det vi ikke kjenner, og er kanskje også en motvilje mot å nærme seg egne fordommer, forteller kunstlærer Linda Jansson Lothe ved Kulturskolen i Ås.  

Tekst og fotografi: Knut Werner Lindeberg Alsén

Et av målene med opplegget til visuell kunst er å vise at kunsten kan være med å bygge broer og skape økt forståelse, og synliggjøre gleden ved å skape noe betydningsfullt i samspill med hverandre.

Lindas forventninger til Xenofobia-prosjektet er et håp om at dette kan bidra til økt forståelse mellom folk generelt, og andre kulturer spesielt.

- Ved å sette søkelys på det vi frykter og løfte det frem i lyset, forsvinner kanskje noe av det vi tror er skummelt. Jeg håper slike prosjekt kan være med på å bygge broer mellom mennesker, uttrykk og kulturer. For meg handler xenofobi om frykten for det vi ikke kjenner, og er kanskje også en motvilje mot å nærme seg egne fordommer, forteller Linda.

Målsettingen med gruppearbeidet innen visuell kunst er å forhåpentligvis å skape en bevissthet omkring elevenes egne holdninger og handlinger.

- Og selvfølgelig skal undervisningen arbeide med hvordan de unge kan utrykke ulike begreper og stemninger visuelt, uten ord. Et av målene med opplegget er å vise at kunsten kan være med å bygge broer og skape økt forståelse, og synliggjøre gleden ved å skape noe betydningsfullt i samspill med hverandre.

Gruppen visuell kunst kommer til å jobbe med tredimensjonale ting for å nærme seg begrepet xenofobi.

- Veien blir til mens vi går og vi ønsker å se hva som skjer i prosessen med barna, sier hun. 

Les mer om arbeidene til Linda

Linda Jansson Lothe har master i keramikk fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har arbeidet på Kulturskolen i Ås de siste 10 årene, med visuelle fag.

Det er viktig å være våken og åpen for det som skjer under prosessen

Linda Jansson Lothe har master i keramikk fra Kunsthøgskolen i Oslo, i tilleg til Konstfackskolan, linje for glass og keramikk i Stockholm og Hantverksstiftelsen Capellagården i keramik i Öland i Sverige. Linda har hatt flere studiereiser i utlandet og har mottatt flere stipender og deltatt på flere utstillinger i Norge og utlandet. Mange av hennes verker er kjøpt inn av flere norske og utenlandske institusjoner, og har fått en rekke utsmykningsoppdrag. Linda er medlem i Norske Kunsthåndverkere.

Linda har arbeidet på Kulturskolen i Ås de siste 10 årene, med visuelle fag. I tillegg til å ha felles atelier i Oslo, arbeider Linda sammen kollega Mona Grønstad bredt med visuelle uttrykk, som skulptur, landart, maleri, mosaikk og grafikk. 

I Linda sitt arbeid balanserer hun i feltet mellom «høy- og lavkultur», kitsch og kunst, nostalgi og modernitet. Hun er fascinert av kontraster og hva som skjer i spenningen mellom det "vakre" og det "stygge". Linda arbeider både med bruksting og skulpturelt arbeid, og ofte i kombinasjon.

- Jeg har i mange år samlet på sjeldenheter og fancy ting jeg finner, som jeg benytter til sammensatt, innovative former. Det er viktig å være våken og åpen for det som skjer under prosessen, slik at gamle og nye ting kan slås sammen slik at nye historier blir fortalt, sier Linda. 


Les mer om arbeidene til Linda.