Om Vitenparken

30.12.2017

Vitenparken som ligger Campus Ås er et viten- og opplevelsessenter for teknologi, mat og forskning. metter sultne mager og hoder. Her er kafé, arrangementer, utstillinger, bryggeri, veksthus og kjøkkenhage.