Møt Sigurd Hunstad

16.01.2018

- Xenofobia er for meg et begrep som relateres til frykt mellom mennesker, en frykt som det blir slått politisk mynt på under kampanjer verden over. Dette forteller pedagog Sigurd Hunstad i Vitenparken som ser fram til å snu xenofobi til xenofili - som er det motsatte av å frykte det som er ukjent. 

Tekst og foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

- Xenofobia er for meg et begrep som relateres til frykt mellom mennesker, en frykt som det blir spilt politisk mynt på under kampanjer verden over. Det ukjente kan tilegnes en rekke negative aspekter uten at man kjenner til personen eller folkegruppen på noen som helst måte. 

Det er da spesielt interessant for meg som pedagog å jobbe med en elevgruppe der vi forsøker å snu xenofobia til xenofili, som er det motsatte av fobi, sier Sigurd. 

Sigurd gleder seg til å gjennomføre Xenofobia-prosjektet, spesielt siden han kan ta med seg kulturaspektet mer inn i hverdagen, samtidig som han får jobbe med samme gruppe av elever over tid.

- Det er noe jeg har savnet fra min tid som lærer. Jeg tror fremmedfrykt er et begrep det er viktig for barn å jobbe med samtidig som at jeg tror det blir utrolig morsomt, sier Sigurd.

Sigurd er født og oppvokst i Ålesund. Han begynte musikkstudier ved LIPA (Liverpool Institute of Performing Arts), men fant fort ut at realfag var en bedre yrkesretning for han. Derfor fortsatte Sigurd med bachelor i nanoteknologi fra Universitetet i Bergen og etter hvert en mastergrad i entreprenørskap og fornybar energi fra Universitetet i Oslo.

Sigurd har også lærerutdanningen Teach First, som er et samarbeid mellom Statoil og Oslo kommune, der man tar PPU, lederutdanning og har praksis i skolen samtidig. Han har jobbet 2 år som lektor ved Haugerud Ungdomsskole, i hovedsaklig fagene matematikk og naturfag, før han sommeren 2016 kom til Vitenparken som pedagog.

- Her jobber jeg med å lage og gjennomføre pedagogiske opplegg som tar for seg mat, naturfag, naturen og alt det fantastiske forskning gir oss, forteller han entusiastisk.

Under første del av Xenophobia-prosjektet hadde Sigurd ansvaret for "Vitenshowet". Her tok han med seg elevene inn i kjemiens verden, som kan være ukjent for mange. Sammen med elevene så han på hvilke spennende overraskelser som gjemmer seg bak tilsynelatende kjedelige pulver og substanser.

Sammen med pedagogisk leder Aiyana Hudgins gjennomførte Sigurd "Zooley", som er et kodespill med dyrehage, som er et læringsopplegg der man benytter algebra. 

- Målet var å undersøke koblingen mellom matematisk logikk og se hvordan ting skjuler seg bak kodespråk, og at det egentlig kan være hva som helst, sier Sigurd. Han synes 7. klasseelevene fra Åsgård skolen var svært flinke og klarte seg bra, med tanke på at opplegget er utviklet for de siste klassene på ungdomsskolen og første trinn på videregående.