Vi utforsker mer i det ukjente

27.01.2018

Lukt: Andre dag i Vitenparken utforsket elevene ved Åsgård skole mer i egen frykt og det ukjente, og satte sine evner til å lukte på prøve. Dette forteller pedagog Sigurd Hunstad i Vitenparken Campus Ås.   

Tekst, fotografier og video: Knut Werner Lindeberg Alsén

- Det var veldig morsomt å se hvilken rolle lukten har i sanseapparatet.

I første del av opplegget i Vitenparken denne dagen ba Sigurd Hunstad og pedagogisk leder Aiyana Hudgins elevene skrive ned på en lapp hva de selv er redde for og hva de frykter.

- Når elevene går inn i sin egen frykt får de kanskje øynene opp for hvilke mekanismer som gjør de redde. Ofte "føles" det ukjente, uvisse og ting som farlig, uten at de nødvendigvis er det. Selve mørket er ikke skadelig, men det er frykten for det ukjente man ikke ser i mørket som ofte gjør noen redde, forteller Hunstad.

I del nummer to arrangerte pedagogene en lek der elevene laget seg en egen organisme. Ved hjelp av fem forskjellige parametere skulle de definere hva slags organisme dette var, samtidig som de ga navn på et vesen de tegnet på en liten papirlapp.

- Leken gikk ut på å finne andre organismer, med tre eller flere like parametere som de selv hadde, som de kunne "parre" seg med, slik at organismen kunne videreføres. Elevene spilte "stein-saks-papir" for å bestemme hvilken art som skulle videreføres. Den som vant fikk et hjerte på et ark, sier han.

I siste del ble elevene presentert for tolv ukjente lukter plassert i kopper med luktehull i lokket. Elevene ble inndelt i tolv ulike lag, der hvert lag fikk to minutter per ukjente lukt som skulle identifiseres.

- I denne oppgaven var det verken lov å se eller smake på det ukjente i boksene, kun luktesansen. Lukt skaper assosiasjoner, og et av formålene var å fastslå de ukjente luktene, sier Sigurd.

- Det var veldig morsomt å se hvilken rolle lukten har i sanseapparatet, og hvor mange gode assosiasjoner elevene kom med i sine gjetninger, avslutter han. 

Ofte "føles" det ukjente, uvisse og ting som farlig, uten at de nødvendigvis er det.