Kreativt Partnerskap

30.12.2017

I gjennomføringen av dette prosjektet vil Kulturskolen samarbeide om metoder som er tilegnet gjennom prosjektet Kreativt Partnerskap. 

Kulturskolen i Ås var først ute med Kreativt Partnerskap i Norge i 2011, i tett samarbeid med den engelske organisasjonen Creativity, Culture and Education (CCE). ( Les mer under) 

Gjennom kunnskap og erfaring tilegnet gjennom prosjektet Kreativt Partnerskap skal Kulturskolen samarbeide med Vitenparken om å videreutvikle gode arbeidsmåter som kan benyttes for å skape en innovativ og kreativ arena som kan styrke barn og ungdoms kreative ferdigheter i aktivitetene til Vitenparken.

Målet er å styrke barn og ungdoms kreative ferdigheter, ved å arbeide med egenskaper som evne til samarbeid; kreativitet; kritisk sans og å være nyskapende. Alt dette er egenskaper som næringslivet og arbeidsmarkedet etterspør.

I prosjektet vil vi at barna stimuleres til å tenke nytt om fremtiden, se mulighetene og få troen på at de kan forme fremtiden. Prosjektet skal synliggjøre Vitensenteret i lokalmiljøet og gi barn og unge et eierskap til senteret som arena både i skolesammenheng og i fritid.

Bilder fra Kreativt Partnerskap 

Hva er Kreativt Partnerskap 

Alle skolene i Ås fikk minst ett år med Kreativt Partnerskap-prosjekt i tillegg til noen andre skoler i Follo. Siden har modellen og den samme tilnærmingsmåten blitt prøvd ut i et barnehageprosjekt og i vårt arbeid med å utvikle og legge til rette for kurs og aktiviteter på Bjørnebekk asylmottak i Ås.

HVA ER KREATIVT PARTNERSKAP?

Kreativt Partnerskap er en modell som kommer fra den engelske organisasjonen CCE, under ledelse av Paul Collard og etablert av den engelske regjeringen. De har siden 2002 samarbeidet med mer enn 5000 skoler og nesten en million elever i England. Creative Partnerships har blitt anerkjent som et av de største programmene i sitt slag og har blant annet vunnet en internasjonal pris for sitt arbeid med å bringe kunst, kultur og kreative tilnærminger inn i klasserommene. Kreativt Partnerskap-tenkingen og piloter over den samme lesten prøves nå ut flere steder i landet sammen med CCE, men den ble første gang prøvd ut i Ås, og det var også første gang prosjektet ble styrt fra en Kulturskole. Fra Ås har vi nådd ut til ca 550 barn og unge, 40 lærere og har involvert over 20 profesjonelle kreative utøvere innenfor fagområdene: musikk, skriving, dans, film, animasjon, akrobatikk, keramikk, skulptur, drama og improvisasjon.

Utvalgte og opplærte rådgivere (populært kalt kreative agenter) og profesjonelle utøvere/kunstfaglige pedagoger samarbeider med den enkelte grunnskole om å møte denne skolens utfordringer og ønsker innenfor disse områdene:

  • Kulturfaglige og kreative tiltak for å bedre læringsmiljø, trivsel og tilpasset opplæring - vekking og stimulering av gleden ved å lære.
  • Bedring av læringsbetingelsene og resultatene i alle fag basert på kreative læringsformer/-metoder - opplæring i andre fag med kunstfagene som effektivt og inspirerende verktøy.