HAV-prosjektet 

30.12.2017

Det overordnete formålet til HAV prosjektet er å benytte kunst og kultur til knytte vennskapsbånd og sette pris på det uvanlige og det ukjente. HAV drives av Kulturskolen i Ås i samarbeid med Kulturhuset i Ås og initiativtaker. 

Bildet over er fra HAV-forestillingen "Vakkert udyr". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén 

Kunst for vennskap 

HAV 
HAV (Norge) er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturskolen i Ås, Kulturhuset i Ås og en privat initiativgruppe. Formålet er å bruke kunst og kultur som virkemiddel slik at mennesker fra forskjellige kulturelle bakgrunner kan møtes. Det er også et mål å synliggjøre hvordan kunst og kultur kan være et verktøy for å gjenkjenne og sette pris på det uvanlige og det ukjente, og bidra til å redusere fremmedfrykt i samfunnet. HAV er i dag et prosjekt som drives av Kulturskolen i Ås i samarbeid med Kulturhuset i Ås og iniativtaker. HAV gjennomfører flere arrangementer i året. HAV-prosjektet har mottatt støtte fra Akershus fylkeskommune og det greske fondet Bodossaki Foundation. 

HAV Europa (Fra xenofobi til xenofili) 
HAV Europa er et bilateralt kunst- og kultursamarbeid mellom Galatsi kommune i Athen og Kulturskolen i Ås, med nordiske og europeiske dimensjoner. Det overordnete formålet med samarbeidet er å skape økt bevissthet ved ulike sider av xenofobi og bidra til å redusere fremmedfrykt i samfunnet. Under mottoet "Fra xenofobi til xenofili" skal prosjektet også synliggjøre hvordan kunst og kultur kan være et viktig verktøy for å gjenkjenne og sette pris på det som er uvanlige og ukjent. Prosjektet er inne i sin innledende fase, og har gjennomført to prosjekter. Flere andre samarbeidsprosjekter mellom Norge og Hellas er under utvikling. Les mer HAV-Europa på www.fremmedfrykt.no 

Bestillingsverk fra HAV 
Bildet over (og liknende bilder på denne nettsiden) ble tatt under danseforestillingen "Vakkert udyr", som er en nytolkning av eventyret Kvitebjørn kong Valemon. Denne multikulturelle myte-dansen var et samarbeid mellom danseelevene ved Kulturskolen i Ås og de to profesjonelle danserne Amie Mbye (Tabanka Dance Ensemble) og Cathrine Helland Ouff. "Vakkert udyr" er et bestillingsverk fra HAV og Kulturhuset i Ås, støttet av Kulturdepartementet og Norsk kulturhusnettverk.

Målet med dansen var å undersøke kulturelle likheter og ulikheter, for å se hvordan vi kan leve sammen på tvers av disse. Arbeidet med forestillingen hadde også som mål å løfte fram unge talentspirer i Ås.

Kulturhack 
Kulturhack(athon) er sammensatt av ulike verksteder hvor alle som har lyst, kan leke, lære og skape ny musikk, dans og bilder ved bruk av kunstig intelligens (Artificial intelligence - AI). Sammen med profesjonelle kunstnere fra kulturskolen og studenter fra NMBU inviteres unge du til å skape kunst med bruk av AI. Vi oppfordrer spesielt de med bakgrunn fra et annet land til å delta. Kulturhack har mottatt støtte fra Akershus fylkeskommune