HAV-prosjektene 

30.12.2017

Det overordnete formålet til HAV prosjektene er å benytte kunst og kultur til knytte vennskapsbånd og sette pris på det uvanlige og det ukjente.

Bildet over er fra HAV-forestillingen "Vakkert udyr". Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén 

Kunst for vennskap 

HAV 
HAV (Norge) er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturskolen i Ås, Kulturhuset i Ås og en privat initiativgruppe. Formålet er å legge å legge til rette for at mennesker fra forskjellige kulturelle bakgrunner møtes. Det er også et mål å synliggjøre hvordan kunst og kultur kan være et verktøy for å gjenkjenne og sette pris på det uvanlige og det ukjente, og bidra til å redusere fremmedfrykt i samfunnet. HAV er i dag et prosjekt under Kulturskolen i Ås, og har flere arrangementer i året. 

HAV Europa (Fra xenofobi til xenofili) 
HAV Europa er et bilateralt kunst- og kultursamarbeid mellom Galatsi kommune i Athen og Kulturskolen i Ås, med nordiske og europeiske dimensjoner. Det overordnete formålet med samarbeidet er å skape økt bevissthet ved ulike sider av xenofobi og bidra til å redusere fremmedfrykt i samfunnet. Under mottoet "Fra xenofobi til xenofili" skal prosjektet også synliggjøre hvordan kunst og kultur kan være et viktig verktøy for å gjenkjenne og sette pris på det som er uvanlige og ukjent. Prosjektet er inne i sin innledende fase.

Bestillingsverk fra HAV 
Bildet over (og liknende bilder på denne nettsiden) ble tatt under danseforestillingen "Vakkert udyr", som er en nytolkning av eventyret Kvitebjørn kong Valemon. Denne multikulturelle myte-dansen var et samarbeid mellom danseelevene ved Kulturskolen i Ås og de to profesjonelle danserne Amie Mbye (Tabanka Dance Ensemble) og Cathrine Helland Ouff. "Vakkert udyr" er et bestillingsverk fra HAV og Kulturhuset i Ås, støttet av Kulturdepartementet og Norsk kulturhusnettverk.

Målet med dansen var å undersøke kulturelle likheter og ulikheter, for å se hvordan vi kan leve sammen på tvers av disse. Arbeidet med forestillingen hadde også som mål å løfte fram unge talentspirer i Ås.