Om Åsgård skole

30.12.2017

Åsgård skole er en barneskole i Ås sentrum som for tiden har 360 elever fordelt på 32 ulike nasjonaliteter og 42 ansatte. På SFO er det 148 barn. Hele 32 ulike nasjonaliteter er representert blant elevene på vår skole, noe som gjenspeiles i et tolerant og raust miljø der vi verdsetter at vi er forskjellige. Miljøet er inkluderende og preget av trygghet, mestring og trivsel.