Opplevelsen av det ukjente

12.01.2018

Smak: Torsdag 11. januar var 48 barn og 4 lærere fra Åsgård skole samlet i Vitenparken til kick-off. Under åpningen av det internasjonale "Xenophobia-prosjektet" deltok også seks elever fra Athen på Skype. Prosjektet" er initiert og ledes av Kulturskolen i Ås i samarbeid med Åsgård skole, Vitenparken i Ås og Galatsi kommune i Athen. Målet med prosjektet er å øke bevisstheten om det som er fremmed og annerledes. Prosjektet" avsluttes med forestillingen "Xenophobia"  i Ås mars og mai. 

Tekst og foto: Knut Werner Lindeberg Alsén. Foto fra Skole nr 5: Gina Pandroula

- Torsdagen var en kjempedag. Jeg var imponert over elevenes engasjement og innsats, for det var en lang og hard dag, forteller inspektør Terje Posaas Nilsen ved Åsgård skole,

Xenophobia-prosjektet er et internasjonalt, kunstfaglig prosjekt som skal bidra til økt bevissthet om det som er ukjent, fremmed og annerledes.

Allerede under kick-off fikk elevene føle på frykten for det de ikke kjenner eller det som er annerledes.

Prosjektet avsluttes med forestillingen "Xenophobia" som skal settes opp i Vitenparken og Kulturhuset i Ås i mars og mai.  

- Vi har store forventninger til Xenophobia-prosjektet, som er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt i skjæringspunktet mellom kunstfag, realfag, språkfag, samfunnsfag, forskning og formidling, sier Ellen Sibe Kråkenes som er leder for Ås internasjonale kultursenter.

Skjæringspunkt mellom kunstfag og vitenskap 

 Vi ønsker å utforske mulighetene til et tverrfaglig samarbeide og gi elevene kunnskap om temaet og forhåpentligvis gi de en læring som de kan ha med seg fremover.

 Mitt inntrykk av dagen er at Vitenparken la en flott ramme og gjennomførte en spennende og lærerik dag. 

Kunstprosjektet "Xenophobia" bygger videre på Ås internasjonale kultursenter sitt langsiktige arbeid med å være en åpen, flerkulturell aktivitetsarena i Ås, og flere gamle og nye samarbeidsprosjekter senteret har hatt siden oppstarten. 


En kjempedag
- Torsdagen var en kjempedag. Jeg var imponert over elevenes engasjement og innsats. Det var en lang og hard dag. Aiyana Hudgins og Sigurd Hunstad fra Vitenparken hadde lagt ned mye arbeid på opplegget, forteller inspektør Terje Posaas Nilsen ved Åsgård skole, som også har elevene i musikk. 

- Jeg har store forventninger til prosjektet, og gleder meg til prosessen. Jeg er spent på hva dette kommer til å ende ut i, sier Posaas Nilsen som forteller at da skolen tilbudet om å delta i Xenophobia-prosjektet fra Kulturskolen passet dette godt inn i skoleopplegget deres både innenfor musikk, dans, visuell kunst og naturfag, i tillegg til en god del bruk av engelsk og data. Skolen har justert timeplanen til disse ukene med samarbeidsprosjektet. 

- Vi fant fort ut at 7. trinn, som jeg også har i musikk, ville egne seg til dette, sier han og fortsetter: - Vi har vært så heldig at vi har deltatt på mange prosjekt i Kulturskolens regi gjennom mange år: Fargespill, "1812-overtyren" m/ Espen Beranek Holm, Nianga-prosjektet, "Hallingdans" m/ Frikar og "Follotåka" m/ forestilling i Operaen. 

Posaas Nilsen forteller at elevene er veldig positive - og spente på opplegget.

Økt bevissthet
Xenophobia-prosjektet er et internasjonalt, kunstfaglig prosjekt der Kulturskolen gjennom et tverrfaglig samarbeid skal bidra til økt bevissthet og reduksjon av frykt for det som er ukjent, fremmed og annerledes. Foreløpig er Åsgård Skole og Skole Nr 5 i Athen (Galatsi) med i samarbeidet, sammen med Vitenparken.    

Første del av prosjektet avsluttes med forestillingen "Xenophobia" som skal settes opp i Vitenparken og Kulturhuset i Ås i mars og mai. (les mer om forestillingen

Gleder seg
Realfagspedagog og musiker Sigurd Hunstad i Vitenparken gleder seg til å gjennomføre Xenofobia-prosjektet, spesielt siden han får tatt med seg kulturaspektet mer inn i hverdagen, samtidig som han får jobbe med samme gruppe av elever over tid.

- Det er noe jeg har savnet fra min tid som lærer. Jeg tror fremmedfrykt er et begrep det er viktig for barn å jobbe med, samtidig som at jeg tror det blir utrolig morsomt, sier Sigurd. 

Pedagogisk leder Aiyana Hudgins i Vitenparken forteller at målsettingen med undervisningsopplegget under kick-off i Vitenparken var å sette fokus på ubehaget man kan føle når man blir utsatt for situasjoner der man ikke vet helt hva som skal skje.

- Mitt inntrykk av dagen er at Vitenparken la en flott ramme og gjennomførte en spennende og lærerik dag, forteller Sibe Kråkenes som er leder for Ås internasjonale kultursenter. 

- Elevene var engasjert og så ut til å kose seg under en meget variert dag. Allerede på første dag av prosjektet fikk elevene føle på frykten for det de ikke kjenner eller det som er annerledes. Vitenparken hadde laget et flott og lærerikt opplegg, sier hun. 

Lære fag på en annen og kreativ måte
- Mine forventninger til prosjektet er at prosjektet skal øke bevisstheten til deltagerne om hvorfor vi er redd for det ukjente, og vi håper at det skal øke bevisstheten om hvorfor vi er redde og skeptiske - og lærer oss å være nysgjerrig og bli glad i det i stede for å frykte det som er fremmed. Vi ønsker å utvikle et nærmere samarbeid med Skolen nr 5 i Galatsi i Athen, og la elevene kommunisere mer med hverandre, forteller Sibe Kråkenes. (Les mer om selve prosjektet) 

Sibe Kråkenes gleder seg til å se hvordan prosjektet vil utvikler seg likt og ulikt i disse to landene. Prosjektet skal i tillegg til å arbeide med kulturuttrykk også kombinere vitenskap og kunstfag og gi elevene muligheten til å lære fag på en annen og kreativ måte. (Les mer om samarbeidet med Athen)

Lederen for Ås internasjonale kultursenter forteller at målsettingen med prosjektet er å skape en arena for elevene, slik at de med kunstfag og vitenskap kan jobbe med et verdensaktuelt tema..

- Vi ønsker å utforske mulighetene i et tverrfaglig samarbeid og gi elevene kunnskap om temaet og forhåpentligvis gi de en læring som de kan ta med seg fremover. Prosjektet er et ledd i Ås internasjonale kultursenter sin overordnede målsetting om å skape likeverdige møter mellom mennesker, sier hun.

Flere prosjekter kommer
- Dette er en del av utviklingen av aktivitetene til Ås internasjonale kultursenter som over mange år har tilegnet seg mye tverrfaglig kompetanse, sier Kråkenes, som forteller at Xenophobia-prosjektet bygger videre på kultursenterets kontinuerlige arbeid med å være en åpen, flerkulturell aktivitetsarena i Ås. Dette prosjektet er ett av flere liknede prosjekter der Kulturskolen vil engasjere seg i år, forteller hun.

Ås internasjonale kultursenter sitt overordnete mål er å skape likeverdige møter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur. Aktivitetene er tilrettelagt slik at deltagerne skal føle økt tilhørighet i det norske samfunnet, øke deres selvfølelse og for å finne sosiale møteplasser.  

Våren 2017 ble Galatsi kommune i Athen med som prosjektpartner i et utvidet prosjekt, kalt HAV Europa. HAV Europa er et bilateralt kunst- og kultursamarbeid mellom Norge og Hellas, med nordiske og europeiske dimensjoner.  Elever fra Skole Nr 5 i Galatsi kommune deltok live via Skype under Kock-off i Vitenparken.