Om Fotogruppa

30.12.2017

Formålet til Fotogruppa er å utforske begrept xenofobi og dokumentere prosjektet hjelp av fotografiet. I tillegg skal noen av bildene som skapes i gruppa, benyttes som del scenografien til avslutningsforestillingen.   

Første oppgave: 

Dokumentasjon

Dette var de første bildene Fotogruppa tok. Formålet var enkelt og greit å dokumentere hva som skjedde i de ulike andre kunstverkstedene. En viktig del av oppgaven var å bli mer kjent med muligheter og begrensninger ved fotografering med Ipad, som i utgangspunktet gir en svært redusert bildekvalitet. Bildene er redigert til svart-hvitt av fotolærer, slik at elevene fikk oppleve at selv om fotografier er teknisk dårlige, kan de med enkle grep bli mye bedre. Disse ble endret med henvisning til at svarthvitt bilder med særdeles høye kontraster, er noe som kjennetegnet den norske kamerakunstneren og dokumentarfotografen Kåre Kivijärvi. 

En viktig del av oppgaven var å reflektere over forholdet mellom virkeligheten og dokumentarfotografiet, om slike foto er et speil eller  et vindu ut i virkeligheten, eller om de er konstruerte bilder av virkeligheten. Under bildeevalueringen fikk elevene innblikk utnyttelse av rommet, og hvordan ulike kamerastandpunkt og perspektiver påvirker det endelige resultatet, og vi så på bildene deres som fortellinger.     

Uten å nevne navn, ble den franske dokumentarfotografen Henri Cartier-Bresson (1908-2004) sin idé om «det avgjørende øyeblikk» omtalt under evalueringen i gruppen. Cartier-Bresson som ble kjent på grunn av sine svært gode geometriske komposisjoner, ble en mester til å fange avgjørende momenter i sine motiver, som han mente finnes i ethvert motiv. Dette momentet mente han forteller mer enn noe annet om helheten i en situasjon, og henspeiler på at noen fotografer er i stand til å «se» en hendelse før den skjer, slik at fingeren treffer utløserknappen akkurat i det avgjørende øyeblikket. Hans bilder, dette begrepet og hans egenskap til å ta et bilde på dette øyeblikket, gjorde han verdensberømt. Cartier-Bresson som også var billedkunstner, regnes som en av fotojournalistikkens fremste pionerer. 

"Det avgjørende øyeblikket". Elevfoto tatt med Ipad. 

Andre oppgave: 

Kulturuttrykk sett gjennom abstrakt fotografi

I denne oppgaven utforsket gruppa ulike kulturuttrykk de fant i rommene på Kulturskolen, presentert gjennom abstrakte fotografier. Alle bildene er tatt med Ipad. Elevene har selv redigert bildene, og ble oppfordret til å eksperimentere både i motivvalg og bruk av teknikk. 

Et viktig poeng med denne oppgaven var å lære seg å observere og ta bilder av de mange kulturelle detaljene som vi omgir oss med i hverdagen. Gå inn på detaljer. Alle bildene ble til slutt evaluert - som er en svært viktig del av læringsprosessen. Som del av evalueringen ble elevene utfordret på komposisjon og tatt med inn i den emosjonelle siden av bildekulturen. I møte med egne og andres fotografier ble de invitert til å uttrykke hvilke stemninger og følelser som bildene formidlet. Noen var triste, mens andre bilder skapte glede. Penelope Umbrico er en fotokunstner som arbeider mye med abstrakt fotografi.   

"Inn i evigheten" Eksperimentelt fotografi tatt med to Ipader som peker mot hverandre. Elevfoto.  

Tredje oppgave:

Æsj! Vemmelige fotografi

Møtet med fotografiet kan oppleves både rasjonelt og emosjonelt. Eller sagt på en annen måte: et bilde skape tanker som setter assosiasjoner i sving slik at bildet blir en forteller av en eller flere historier. På samme måte kan et bilde også skape følelser som berører følelseslivet vårt. Ofte gjør et fotografi begge deler. Vanligvis ønsker vi å skape bilder som vi synes er estetisk vakre og pene. Men et fotografi kan også starte følelser i oss som er negative, ekle og vemmelige. Eller frykt.  

I dagens oppgave skulle elevene skape fotografier av noe de selv synes kunne skape en vemmelig følelse. Formålet med oppgaven er å starte en prosess hos den enkelte, slik at elevene også kan lage også denne type bilder til forestillingen i vår mars, i tillegg til å skape bevisstgjøring omkring fotografiet som et kompleks formidlingsmedium. 

Alle bildene er tatt med Ipad, og ble evaluert samlet i gruppen. Her viste det seg at det som var vemmelig for noen, ikke var det for andre. Spørsmålet er om mer kunnskap om det ukjente vi møter kan redusere følelsen av vemmelse? Slik også med fotografiet?   

Det er laget mye av denne type bilder opp gjennom fotohistorien, spesielt innen kunstfotografiet.   

"Uhygienisk". Ville du spist hos noen der oppvasken ser slik ut? Elevfoto 

"Hva er dette, en føflekk? Eller maling som flasser av? ". Elevfoto

Dette er fotogjengen