Om prosjektet

Xenophobia er et kunstfaglig prosjekt om xenofobi. Ordet som er gresk, betyr oversatt til norsk "fobi for det som er fremmed". 

Formålet med prosjektet har vært gjennom tverrfaglig samarbeid og et samarbeid mellom Norge og Hellas, å bidra til økt bevissthet og reduksjon av frykt for det som er fremmed og annerledes.  Prosjektet er drivet av Kulturskolen i Ås i samarbeid med Åsgård skole, Vitenparken i Ås og Galatsi kommune i Athen.

Xenophobia-prosjektet er et samarbeidsprosjekt i skjæringspunktet mellom kunstfag, realfag, språkfag, samfunnsfag, forskning og formidling.

Prosjektet avsluttes med forestillingen og utstillingen "Xenophobia" som settes opp 26. mai i Kulturhuset i Ås og 3. juni i Vitenparken Campus Ås . Les mer om xenofobi 


Historien bak Xenophobia-prosjektet

Kunstprosjektet "Xenophobia" bygger videre på Ås internasjonale kultursenter sitt langsiktige arbeid med å være en åpen, flerkulturell aktivitetsarena i Ås, og flere gamle og nye samarbeidsprosjekter.  

Ås internasjonale kultursenter
Ås internasjonale kultursenter er et prosjekt ved Kulturskolen i Ås. Senteret bruker kunst- og kulturaktiviteter som virkemidler for å vise mangfoldet i lokalsamfunnet, og for å skape likeverdige møter mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, erfaring og kultur. Aktivitetene er tilrettelagt slik at deltagerne skal føle økt tilhørighet i det norske samfunnet, øke deres selvfølelse og for å finne sosiale møteplasser.  
Les mer om Ås internasjonale kultursenter 

HAV-prosjektet 
Et av prosjektet som det bygges videre på er HAV (Norge), som er samarbeid mellom Kulturskolen i Ås, Kulturhuset i Ås og en privat initiativgruppe. I dag er HAV del av Ås internasjonale kultursenter sin prosjektportefølje. Våren 2017 ble Galatsi kommune i Athen invitert med som potensiell prosjektpartner i et utvidet prosjekt, kalt HAV Europa. Dette har nå blitt et bilateralt kunst- og kultursamarbeid mellom Norge og Hellas, hvor intensjonen er å utvide dette med nordiske og europeiske dimensjoner.
Les mer om HAV-prosjektene 

Kreativt Partnerskap 
Det tredje prosjektet Xenophobia-prosjektet bygger videre på, er Kreativt Partnerskap. Kulturskolen i Ås var først ute med Kreativt Partnerskap i Norge, i 2011. Dette kom i stand i tett samarbeid med den engelske organisasjonen Creativity, Culture and Education (CCE). Alle skolene i Ås fikk minst ett år med Kreativt Partnerskap-prosjekt i tillegg til noen andre skoler i Follo. Siden har modellen og den samme tilnærmingsmåten blitt prøvd ut i et barnehageprosjekt og i vårt arbeid med å utvikle og legge til rette for kurs og aktiviteter på Bjørnebekk asylmottak i Ås. 

Kreativt Partnerskap er en modell som kommer fra den engelske organisasjonen CCE, under ledelse av Paul Collard og etablert av den engelske regjeringen. De har siden 2002 samarbeidet med mer enn 5000 skoler og nesten en million elever i England. Xenophobia-prosjektet vil ta i bruk flere av metodene som er utviklet og videreført gjennom Kreativt Partnerskap.
Les mer om prosjektet

Xenofobia-prosjektet
Xenofobia-prosjektet er initiert og ledes av Kulturskolen i Ås, i samarbeid med Åsgård skole, Vitenparken og Galatsi kommune. Formålet med prosjektet er gjennom langsiktig, tverrfaglig samarbeid å bidra til økt bevissthet og reduksjon av frykt for det som er fremmed og annerledes. Dette første prosjektet avsluttes med forestillingen "Xenophobia" som settes opp i Vitenparken og Kulturhuset i Ås. Oppfølgingen av dette prosjektet er under planlegging av et nytt gresk-norsk samarbeid som kalles Bodossaki-prosjektet. Mer informasjon vil bli lagt ut i løpet av våren 2018.  
Les mer om forestillingen "Xenophobia"