Πρόγραμμα Ξενοφοβία: η Τέχνη και ο Πολιτισμός για τη φιλία

Τέχνη για τη φιλία

Το έργο Ξενοφοβία είναι μια συνεργασία Ελλάδας-Νορβηγίας, συγκεκριμένα μεταξύ των σχολείων του δήμου Γαλατσίου (Αθήνα) και του δήμου Ås (κοντά στο Όσλο) με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και δράσεων για την τέχνη και τον πολιτισμό.

Ειδήσεων